ตามภาพเลยครับ
แล้วเพื่อนๆใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อคลิปในมือถือครับ