Rất khó nghe khi dùng mic của redmi note 5 trong pubg
Còn cái khác tùi bth
Không biết phải lỗi máy hay của game nữa