Vãn còn nguyên ốp,trọc thẻ sim củ sạc vs dây sạc,nguyên trong hộp chưa dùng tới luôn đây nè : ))