làm trong lại  chắc là ch ko thể r. mua ốp mới đi bạn ei