Bạn thử chọn bật/tắt chế độ máy bay coi có được không?