SIM đang dùng là 4G hay là 3G,kiểu kết nối dữ liệu đó thường là đường truyền GPRS chưa đăng ký nên mới như vậy, bạn thử nhắn tin GPRS ON gửi 888 xem sau này đăng ký có hết không.