Bạn thử một số cách ở đây xem sao: Lỗi kết nối WIFI trên Mi A2/ A2 lite và một số cách khắc phục  http://c.mi.com/thread-2219613-1-0.html