1884819150
trước mình cũng hay bị, lâu lâu bị à

của mình bị liên tục, nó không tự tắt khi đã sạc đầy làm cứ phải canh để rút sạc