Bạn vào i.mi.com, đăng nhập tài khoản Mi, chọn mục Tìm thiết bị, có mục reset, chọn vào đó để xóa. Dữ liệu mất hết nhé bạn.