ซื้อตัวแปลง type-c มาดันไม่รองรับหรือว่าต้องเชื่อมผ่าน wifi direct เท่านั้น?
Mi 8 Lite
EU 9.6.5