ต้องโหลดเป็นไฟล์ เอพีเค เวอร์ชั่นเก่ามา ถึงจะเปลี่ยนได้ ไม่งั้นก็ไปรอม อียู ครับ