bắt wifi yếu thì sao bạn ơi, máy mình bắt wf chơi game ping toàn 100 trong khi mình thử các máy khác cùng với wf nhà mình thì ping chỉ có 36-50