Đợi thôi b,mới chỉ có vài máy của các hãng khác nhau mới có Q beta, m thấy Q ko có gì đột phá so với P nên ko ham mấy.