ảnh thật gồm: 1ốp, 1pop socket và 1 dây đeo ạ

from app

from app