phim ảnh nhạc nhẽo thì cứ copy qua conf ứng dụng thì không chuyển được