6187563823
Sao note 7 ko co tính năng này nhỉ

lên android 9 là có nha bạn