rom china ko bị lỗi đa nhiệm nhé. pubg để đó mà không load lại khi khóa màn hình luôn