redmi 5 plus 3 4 ứng dụng cả game mà nó có thấy load lại đâu. Chính xác thì mình dùng FB + Mobile Legends Bang Bang, mình vào FB để xem video lấy code cả chục phút rồi nhập vào chrome xong mới quay lại game mà có thấy nó load lại đâu nhỉ.