xiaomi muôn đời đa nhiệm kém vậy thôi, đc cái này mất cái kia