Bạn thử factory reset lại xem sao, chứ đa nhiệm trên Miui bình thường mà. Mình xài rmn4 với mix 2 đâu có bị gì đâu