không nên, nếu bạn ở nhà bạn có thể sạc thiết bị mọi lúc mọi nơi, còn nếu bạn ở bên ngoài thì nên mua thêm 1 cục sạc dự phòng