tùy theo nhu cầu của b nhé, nếu đi xa thì bật còn k đi xa thì k nên