Trời còn có 3% pin mà test kiểu gì, nó giảm hiệu năng chip xuống để tiết kiệm pin. Với cả giờ vẫn còn tin mấy cái Antutu này à