แต่เสียอย่างเดียวที่มันไม่อยู่ถาวรพอผมผมเปิดใช้ Dark Mode ถ้าออกแอปแล้วเข้าใหม่ Dark Mode มันปิดถ้าจะใช้ต้องเปิดใหม่ทุกครั้งผมเลยใช้แบบปกติเหมือนเดิมดีกว่า