bạn này cũng bị giống mình . không bật được phím tắt trong phần trợ năng . k cài dùng được mấy cái ứng dụng yêu cầu quyền