bác xem review ở đâu thì mail xin wallpaper xem sao, hoặc vào kho theme của mi chắc cũng có ảnh đấy.