nghe nói bị lỗi wifi với nóng máy. còn ko mấy bạn. Nghe có lỗi nên bữa h chưa dám up