1860531807
m nghĩ k phải do cập nhật 10.3, vì trc khi m cập nhật nó bị 1 lần như thế rùi

cho nó 1 búa bạn ơi