mình cũng bình thường khi cập nhật lên bản 10.3.3 nhưng thấy tụt pin nhanh quá