hóng lần này miband có loa ngoài để nhận đc cuộc gọi trực tiếp ))))