bạn nghĩ sao khi xiaomi bán máy rẻ . ngta ăn tiền quảng cáo nữa nha. yên tâm bạn chẳng có gì để nó ăn cắp đâu