ทั้งการเชื่อมต่อนึกว่าเป็นเครือข่าย แต่เป็นที่โทรศัพท์ แถมกล้อง ยิ่งห่วยแย่มากๆ