nếu pin bạn đã thay được 1 năm rồi thì mang ra cho họ kiểm tra nhé . Bạn hạn chế để pin cạn rồi mới sạc nhé tốt nhất là giữ pin hở khoảng 30-90% đừng để pin quá thấp rất hại pin