Kojiro
Ngoài làm đẹp thì nó còn thể hiện sự tích cực của bạn trên Mi Comm :)

B này trả lời đủ ý rồi