Màn hình màu, rộng hơn mỏng hơn miband 3 là quá ổn