Mua miband mới cải tiến nhiều hơn hẳn các bản tiền nhiệm, thật đáng mong chờ.