hình lúc trước nhìn độ hoàn thiện là biết không phải Mi Band 4 rồi