Công suất loa trên Redmi note 5 (bản chạy 636 không phải redmi 5 plus,,) là bao nhiêu watt nhỉ