China ổn định nhất, EU là bản mod lại từ China cũng ok, Global thì hên xui nhưng đa phần là ok.