bạn thử kiểm tra lại sóng dt hoặc tài khoản dt nhé