จากประสบการณ์ที่ผมเคย flash
หลังจากที่ Flash Success แล้ว
(มันขึ้นว่า Sucess หมายความว่าไม่มีปัญหา)
ถอดสาย แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง ได้เลยครับ
กดค้างนานกว่าปกติหน่อย จะเปิดได้ ไม่มีปัญหาครับ

เครื่องไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ลองก่อนครับ
ก่อนที่จะส่งศูนย์

*** ถ้าส่งศูนย์ จะเสียเวลาหลายวันเลยทีเดียว
ผมเคยส่ง 0 แล้ว