Bác làm sao mà bị mất imei thế này? Ra trung tâm bảo hành của Xiaomi thử đi bác ơi