6175691067
Máy xách tay, sao mang ra bảo hành dc bác.

Khắc phục được chưa bác ơi em cũng đang bị mất imeil. Bác chỉ em với