Nguyễn  Duy
sao  bác có chữ shot on mi s2 vậy

chplay shot on MI.