bạn chỉnh kiểu gì mà đẹp thế chỉ tôi với tôi dùng cam xấu lắm