bé mo
mình biết vào ứng dụng nào bây giờ

bạn vào mấy cái ứng dụng mới cài kể từ khi bạn thấy quản cáo nhé