bạn vào ứng dụng có quảng cáo . tắt "kiến nghị"         ____      tiếp theo là : Cài đặt - cài đặt bổ sung- ủy quyền vs hủy bỏ- tắt "msa" ( nếu ko được thì tiếp tục nhiều lần là đc)