Bạn tải ứng dụng này về làm theo hướng dẫn, khi có quảng cáo nó sẽ cho bạn biết quảng cáo từ nguồn nào, nếu của các ứng dụng mặc định thì bạn tắt kiến nghị đi, còn ứng dụng ngoài thì gỡ cài đặt nó, xài xong bạn có thể gỡ ứng dụng này

from app

from app