bấm cái "phím" để khoá nút điều hướng nhé nó sẽ vô hiệu hoá nút quay trở về nếu có bấm phải