b vô phần bảo mật ở đó có phần tăng tốc trò chơi đó. ấn vô đó rồi gỡ game bạn ko muôn tăng tốc ra thì lúc chơi sẽ k hiện nữa